Aktuality

Akutní respirační infekce a chřipka v Libereckém kraji (3/24/2023) - V Libereckém kraji evidujeme jen mírný nárůst relativní nemocnosti akutními respiračními infekcemi, celkově o 0,7 %. Největší změnu zaznamenaly okresy Liberec (nárůst o 6,1 %), následují okresy Semily s nárůstem o 5,6 % a Česká Lípa s nárůstem o 2,1 %. Naproti tomu …
Jakost teplé vody v Libereckém kraji (3/22/2023) - Vzhledem k nárustu cen je teplá voda předmětem zájmu celé veřejnosti. Zajištění teplé vody vyžaduje hned dva zdroje, vodu samou a energii na její ohřev. V domácnostech energie na její ohřev zaujímá druhé místo ve spotřebě energií za vytápěním. Snaha ovlivnit spotřebu …
Informace o pylové aktivitě (3/2/2023) - Oteplení v února nastartovalo pylovou sezóna, která bude postupně zesilovat. K prvním stromům působícím potíže alergikům patří zejména líska a olše. Pylová informační služba, která monitoruje obsah pylu v ovzduší v ČR byla založena v roce 1992. Lapač pylových zrn v Libereckém kraji je dlouhodobě …
Onemocnění zvané svrab (2/22/2023) - V Libereckém kraji evidujeme v posledních letech nárůst hlášených případů onemocnění svrabem, a to i přesto, že v letech 2020-2022 v rámci pandemie onemocnění covid-19 byla uplatňována opatření k omezení setkávání. Svrab jako infekční onemocnění podléhá ohlašovací povinnosti, tzn. lékaři …
Státní zdravotní dozor na Jizerské 50 (2/14/2023) - Zatímco tradiční běžkařský závod trvá pro sportovce několik dní, připravit jeho organizaci a jeho zázemí je záležitost mnohem delší. Bedřichov a jeho okolí je celoročně významnou turistickou a rekreační oblastí. KHS LK zde proto celoročně kontroluje provozovny stravovacích i ubytovacích …
Změny v provádění periodických prohlídek u prací zařazených do kategorií 1 a 2 (2/14/2023) - Dnem 1. 1. 2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011, Sb., o specifických zdravotních službách, která upravuje provádění periodických prohlídek v rámci pracovnělékařských služeb. Nově zaměstnavatel nebude zajišťovat paušální provádění periodických prohlídek zaměstnanců …
Otužilci a zlativky na Lesním koupališti v Liberci (2/9/2023) - Otužování nejen doma pod studenou sprchou, ale hlavně venku v přírodě nabývá poslední dobou na popularitě. Jedná se o další z mnoha způsobů, jak posílit imunitu. V minulém týdnu se na KHS LK obrátila skupinka otužilců, využívající k posilování svého zdraví Lesní koupaliště v Liberci. …
Státní zdravotní dozor na předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2022 (2/1/2023) - V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK v posledním čtvrtletí roku 2022 provedli 28 kontrol u výrobců, dovozců, uživatelů a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. Při dalších 30 šetřeních …
Seminář Azbest (1/27/2023) - Ve čtvrtek 19. 1. 2023 proběhl seminář na téma Azbest, který byl cílený především pro stavební firmy a fyzické osoby podnikající ve stavebnictví , ale i pro obce a města, které často bývají investory akcí k odstranění azbestu ze staveb. …
Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2022 (1/23/2023) - V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 118 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 18 pokut v celkové výši 67 500,- Kč. Jednou nařídili likvidaci potravin/pokrmů. Ve sledovaném období probíhal úkol hlavní hygieničky zaměřený na klamání spotřebitele v zařízeních …