Aktuality

Zpřísněný hygienický limit pro mangan v pracovním ovzduší (12/7/2022) - Od 1. 3. 2020 došlo k významnému zpřísnění hygienického limitu pro mangan v pracovním prostředí. Oproti stávající úpravě došlo nově k rozdělení koncentrace manganu a jeho sloučenin na vdechovatelnou a respirabilní frakci aerosolu a současně ke snížení přípustného expozičního limitu pro 8 hodinovou …
Zpracování pokynů o nakládání s odpady ze zdravotní péče (12/5/2022) - Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, uložil právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká, přičemž tuto povinnost jsou zdravotnická zařízení povinna …
Africký mor prasat na Frýdlantsku (12/5/2022) - Vymezení pásma infekce a nařízení opatření proti šíření nákazy – sdělení Státní veterinární správy Virus afrického moru prasat nepředstavuje pro člověka zdravotní riziko. Zdraví osob není ohroženo ani kontaktem se zvířetem, ani požitím nakaženého masa.
1. PROSINEC – Světový den boje proti AIDS (12/1/2022) - Dle údajů Státního zdravotního ústavu ke dni 31. 10. 2022 bylo v České republice letos nově zjištěno 249 případů HIV infekce. Za posledních 12 měsíců – tedy v období od listopadu 2021 do října 2022 – přibylo 290 případů. V Libereckém kraji evidujeme …
Akutní respirační infekce a chřipka (11/25/2022) - V Libereckém kraji evidujeme aktuálně 1481 nemocných na 100 000 obyvatel, nemocnost v celé ČR je 1269 nemocných na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost v rámci Libereckého kraje je srovnatelně na úrovni cca 1500 na 100 000 obyvatel v okresech Liberec a Česká Lípa. V okresech Semily a …
Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období (11/25/2022) - Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období
Evropský týden testování na HIV a žloutenky (11/14/2022) - Evropský týden testování na HIV a žloutenky nabízí zdarma anonymní testy a prodloužené pracovní doby testovacích míst Evropský týden testování na HIV a žloutenky je celoevropská aktivita snažící se upozorňovat na problematiku HIV bez stigmatizace. Akce předchází 1. prosinci, Světovému …
Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 3. čtvrtletí 2022 (11/10/2022) - Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 184 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 33 pokut v celkové výši 134 000,- Kč. Dále nařídili 3x likvidaci potravin/pokrmů s prošlým datem spotřeby a 3x sanitaci …
Antibiotická rezistence (11/8/2022) - Každé nevhodné použití antibiotik může způsobit, že bakterie získají vyšší odolnost. Když užíváme antibiotika špatně, trénujeme si silnější soupeře. Antibiotika pak mohou na tyto silnější bakterie i úplně přestat fungovat a vzniká tak antibiotická rezistence. Tyto rezistentní bakterie pak ohrožují …
Seminář AZBEST (11/7/2022) - V současné době probíhá příprava semináře na téma AZBEST, který proběhne 19. 1. 2023. Jedná se v pořadí již o třetí seminář, který pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR, Okresní hospodářská komora, Krajská nemocnice Liberec a odborným garantem je KHS …