Aktuality

Státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb a nad předměty běžného užívání v LK v 1. čtvrtletí 2019 (5/3/2019) - V prvních třech měsících letošního roku zaměstnanci KHS LK provedli v provozovnách společného stravování 251 kontrol. „Na začátku roku jsme se mj. zaměřili na úroveň poskytování stravovacích služeb v horských střediscích, zejména pak na stánkový prodej občerstvení. Při stánkovém prodeji se nejčastěji setkáváme …
EPIDEMIOLOGOVÉ SOBĚ (4/30/2019) - Pod tímto názvem proběhl v uplynulém týdnu v Doksech třídenní Mezikrajský seminář epidemiologů. “Jedná se o pravidelné roční setkání epidemiologů, které se letos uskutečnilo v našem kraji,” říká MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK. “Účelem semináře je diskuse …
Zpráva o činnosti KHS LK 2018 (4/16/2019) - KHS LK v roce 2018 → vydala v preventivním dozoru 5 008 stanovisek, odborných vyjádření → v rámci státního zdravotního dozoru provedla  3443 šetření v terénu → provedla 2 850 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz → pravomocně uložila 323 správních trestů …
Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2018/2019 v LK (4/12/2019) - V sezóně 2018/2019 překročila nemocnost akutními respiračními infekcemi epidemický práh ve všech okresech. Celková nemocnost v LK byla po celou dobu vyšší než celková nemocnost za Českou republiku. Od 47. KT 2018 nemocnost ARI pozvolna narůstala, v 51. KT bylo v …
Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2019 v LK (4/4/2019) - Státní zdravotní dozor je prováděn dle kontrolního plánu Ministerstva zdravotnictví pro daný rok. Ten je stanoven tak, že se zaměřuje na zařízení, kterým je v souladu s hodnocením zdravotních rizik v regionu nutné/potřebné věnovat zvýšenou pozornost. Standardně se jedná o stravovací služby a …
Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 12. KT (3/22/2019) - Celková nemocnost se v Libereckém kraji oproti minulému týdnu změnila minimálně. Evidujeme 1270 nemocných na 100 000 obyvatel, což je hodnota nad celorepublikovým průměrem. Nemocnost ve všech okresech je pod epidemickým prahem a s výjimkou okresu Česká Lípa ve všech …
Akutní respirační infekce v LK – 11. KT (3/15/2019) - V 11. kalendářním týdnu se celková nemocnost v LK prakticky nezměnila. Evidujeme 1331 nemocných na 100 000 obyvatel, což je hodnota nad celorepublikovým průměrem. V rámci kraje se počty nemocných liší – největší pokles a nejnižší nemocnost je v okrese …
Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 10.KT (3/8/2019) - V 10. kalendářním týdnu evidujeme v Libereckém kraji celkovou nemocnost 1359 nemocných na 100 000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že jsou v tomto týdnu v Libereckém kraji jarní prázdniny, nemusí nemocnost, která je počítána z počtu nemocných, kteří navštívili praktického …
Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 9.KT (3/1/2019) - V 9. kalendářním týdnu poklesla nemocnost v Libereckém kraji o 4,3 % na hodnotu 1768 nemocných na 100 000 obyvatel, což je nad celorepublikovým průměrem. Nejvyšší nemocnost evidujeme v okrese Liberec, kde se jako v jediném v rámci LK zvýšil …
Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 8.KT (2/22/2019) - V 8. kalendářním týdnu poklesla v Libereckém kraji celková nemocnost o 11,6 % na hodnotu 1848 nemocných na 100 000 obyvatel. Podíl chřipce podobných onemocnění nevýznamně poklesl. Evidujeme 39 nových laboratorně potvrzených případů chřipky typu A … podrobnosti zde.