Aktuality

1. prosinec – Světový den boje proti AIDS (11/30/2023) - Dle údajů Státního zdravotního ústavu ke dni 30. 09. 2023 bylo v České republice letos nově zjištěno 198 případů HIV infekce. Za posledních 12 měsíců – tedy v období od října 2022 do září 2023 – přibylo 269 případů. V Libereckém kraji evidujeme …
Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 47. kalendářní týden (11/27/2023) - Relativní nemocnost akutními respiračními infekcemi přepočtená na 100 000 obyvatel s vyznačením změny oproti předchozímu týdnu. Podrobná informace
18. listopad – Evropský antibiotický den/Světový antibiotický týden (11/16/2023) - Evropský den i kampaň Světový antibiotický týden 18. 11. – 26. 11. 2023 si kladou za cíl upozornit na hrozbu antibiotické rezistence a zvýšit povědomí o správném používání antibiotik a rovněž o rizicích spojených s antibiotickou léčbou, je-li používána nadměrně nebo …
Evropský týden testování na HIV a žloutenky (11/14/2023) - www.tadyted.com Evropský týden testování na HIV a žloutenky Testovací místa v Libereckém kraji Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice (v Libereckém kraji) Virové hepatitidy typu B a C (v Libereckém kraji)
Zvláštní ocenění „Přínos zdravému životnímu stylu“ – Výrobek Libereckého kraje (11/14/2023) - V letošním roce se již třetím rokem v rámci soutěže Výrobek roku Libereckého kraje udělovalo zvláštní ocenění pro výrobek s přínosem zdravému životnímu stylu. Ocenění získala BIO kozí syrovátka z Kozí farmy Nový dvůr paní PaeDr., Ing. Mileny Krejzové, která spolu s vítězi ostatních kategorií …
14. listopad – Světový den diabetu (11/14/2023) - Světový den diabetu (SZÚ)
Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 3. čtvrtletí 2023 (11/6/2023) - Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy celkem 236 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 54 pokut v celkové výši 188 500,- Kč. Dále nařídili 1x likvidaci potravin/pokrmů, 13x sanitaci technologických zařízení a 4x zákaz používání nejakostní …
3. listopad – Den bez pesticidů (11/2/2023) - Co je pesticid? Pesticid je chemický přípravek, který je určen k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i k ochraně zvířat a člověka. Pesticidní látky se nejvíce …
Movember 2023 (11/1/2023) - Zhoubný novotvar prostaty
Kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež 2023 (10/31/2023) - Ve dnech 25.10.2023 – 29.10.2023 proběhla pravidelná celostátní kontrolně-preventivně akce pod názvem Alkohol, drogy a mládež („ADaM“), která se soustředila na kontrolu prodeje a podávání alkoholu dětem a mladistvým v nejrůznějších provozovnách. Hlavním garantem akce byla Policie ČR. Za orgán …