Aktuality

Akutní respirační infekce v LK – 8.KT (2/21/2020) - V Libereckém kraji evidujeme 1749 nemocných na 100 000 obyvatel. Nemocnost se za poslední týden nezměnila. Je nad epidemickým prahem a vyšší než nemocnost ČR. „Ačkoliv se nemocnost akutními respiračními infekcemi v podstatě nezměnila, narostla nemocnost chřipce podobných onemocnění (pacienti …
Seznam pracovníků oprávněných k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace se sídlem či působností v LK (2/19/2020) - Szn. pracovníků oprávněných k výkonu speciální ochranné DDD  (aktualizace 2020)
Akutní respirační infekce v LK – 7.KT (2/14/2020) - Nemocnost v Libereckém kraji za poslední týden klesla o 12 %, nicméně i tak je nad epidemickým prahem a je nejvyšší ve věkové kategorii do 5 let. Nejvyšší nemocnost v  LK je i přes její 3% pokles v okrese Semily. K …
Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici (2/14/2020) - Szn. poskytovatelů – očkování žlutá zimnice 13.2.2020
Akutní respirační infekce v LK – 6.KT (2/7/2020) - Nemocnost v Libereckém kraji za poslední týden stoupla o dalších 18 % a překročila epidemický práh. Nejvyšší nemocnost v  LK evidujeme v okrese Liberec, kde  k největšímu nárůstu došlo u dětí 6-14 let. Největší procentuální změna v porovnání s předchozím týdnem …
4. únor – Světový den boje proti rakovině (2/3/2020) - Světový den boje proti rakovině (World Cancer Day) připadá jako každoročně na 4. únor. Cílem světového dne boje proti rakovině je zvýšit všeobecné povědomí o této zákeřné nemoci a oprostit se tak od některých mylných představ, které o rakovině stále …
Akutní respirační infekce v LK – 5. KT 2020 (1/31/2020) - Nemocnost v Libereckém kraji za poslední týden stoupla o 18 % a přiblížila se tak epidemickému prahu. Nejvyšší celková nemocnost je v okrese Semily, kde současně došlo k nejvyššímu nárůstu, čemuž nejvíce přispěla nemocnost ve věkové skupině 65+. Tato věková …
Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2019 (1/29/2020) - V posledním čtvrtletí roku 2019 provedli zaměstnanci KHS LK v provozovnách společného stravování 197 kontrol, 31 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, 33 šetření, při nichž ověřovali výskyt celkem 45 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX a 10 šetření kontrolovali stažení …
Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (1/28/2020) - Zkouška odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odstavce 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů proběhne ve středu 26.2.2020.  Podrobná informace a přihláška zde.
Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2019 (1/24/2020) - V posledním čtvrtletí loňského roku provedla KHS LK 116 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé.  V souvislosti s provozem škol uložila tři pokuty v celkové výši 3 000,- Kč, za závady zjištěné ve stravovacích …