Aktuality

Alimentární nákazy s potenciálně závažným průběhem (6/29/2022) - Informace  SZÚ o onemocnění, které je často spojeno se sezónními aktivitami, například grilováním, a může být nebezpečné zejména pro malé děti
Seminář Nemoci z povolání z jednostranné dlouhodobé a nadměrné zátěže a jejich prevence (6/21/2022) - Ve čtvrtek 16. 6. 2022 proběhl pro zaměstnavatele seminář Nemoci z povolání z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže a jejich prevence. „Myšlenka uspořádat seminář pro zaměstnavatele na toto téma vznikla už před covidovým obdobím a původním termínem byl květen 2020. Důvodem byl …
Oznámení uzavření pracoviště Jablonec nad Nisou (6/17/2022) - Z provozních důvodů bude územní pracoviště v Jablonci nad Nisou Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci v pondělí dne 20.6.2022 uzavřené. Pro komunikaci lze využít buď elektronickou podatelnu  posta@khslbc.cz nebo podatelnu na územním pracovišti v Liberci, Husova 64, Liberec.  
Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022 (6/6/2022) - Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022
Zkoušky ze znalostí hub – oznámení termínu (5/30/2022) - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub. Zkoušky se uskuteční v úterý 21. 6. 2022 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci. Zájemci mohou přihlášku, …
Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2022 (5/9/2022) - Začátek roku 2022 byl ještě ovlivněn epidemickou situací spojenou s výskytem onemocnění covid-19. To se projevilo celkově menším počtem kontrol a jejich předmětem, kdy se v rámci personálních možností kontrolovalo  z počátku roku zejména dodržování mimořádných opatření. Postupně nám situace umožnila vrátit se …
Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2022 (5/9/2022) - Za první čtvrtletí 2022 provedli zaměstnanci KHS LK 22 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. U vybraných výrobců navíc posuzovali správnou výrobní praxi. Při dalších …
Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2022 (4/25/2022) - Po mimořádném období spojeném s onemocněním covid-19 se postupně vrátila KHS LK k běžné dozorové činnosti. V zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé její zaměstnanci provedli v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 110 kontrol.  Za …
Konference HealthGIS – Liberec 7. a 8. 4. 2022 (4/13/2022) - Koncem minulého týdne proběhl pod hlavičkou Technické univerzity v Liberci a KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci druhý ročník mezinárodní mezioborové konference, jejímž tématem byla komunikace a digitální prostředky v ochraně zdraví v době covidu a po něm. Své odborné pohledy a zkušenosti …
Covid-19 v Libereckém kraji (4/7/2022) - Vlna delta řečí důležitých čísel, grafů a map Publikace představuje základní údaje o průběhu epidemie covid-19 v Libereckém kraji v její čtvrté vlně označované jako „vlna delta“. Nabízí srovnání s celou Českou republikou a sousedními regiony.