Aktuality

1. 3. 2024

Akutní respirační infekce v Libereckém kraji

29. 2. 2024

Hygienická problematika provozu plaveckých, koupelových a ochlazovacích bazénů

Koncem minulého týdne proběhlo na KHS LK školení pro provozovatele umělých koupališť a saun. Zúčastnilo se ho 29 osob z řad provozovatelů těchto zařízení z Libereckého kraje. Cílem školení bylo seznámit nové a případně i stávající provozovatele se základními hygienickými zásadami, které je třeba dodržovat, aby bylo   zajištěno, že koupající se osoby nebudou vystaveny zdravotním rizikům plynoucím ze znečištění vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování. 

23. 2. 2024

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví ve školním stravování

Celý řetězec činností a souvislostí spojených s výrobou pokrmů je předmětem školení, která pro personál stravovacích provozů škol a školských zařízení vedou pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých. Cílem získaných znalostí je vyrobit zdravotně nezávadný a bezpečný pokrm či potravinu. 

16. 2. 2024

Aktuální epidemiologická situace v onemocnění černým kašlem v Libereckém kraji

Nárůst počtu onemocnění černým kašlem, způsobených bakterií Bordetella pertusis, zaznamenávají mnohé evropské státy včetně České republiky. V Libereckém kraji již v prvních týdnech roku 2024 evidujeme více případů než za celý rok 2023.

14. 2. 2024

Zjištění hlukové zátěže z dopravy na komunikaci II/283 v ulici 5. května v Turnově

Ve dnech 16. - 19. 10. 2023 probíhalo ve městě Turnov měření znečištění venkovního ovzduší v rámci vytipovaných měst Libereckého kraje. Zároveň KHS LK provedla měření hluku za účelem zjištění zátěže z dopravy na komunikaci II/283 v ulici 5. května v Turnově. Místo k měření bylo zvoleno s cílem zmapovat dopravní zátěž v centru města a zároveň vytvořit doplňující data pro hodnoceni zátěže znečištění ovzduší v této lokalitě, kde zároveň na náměstí Českého ráje probíhalo i měření ovzduší.  

8. 2. 2024

Hygienická problematika provozu plaveckých, koupelových a ochlazovacích bazénů

školení pro provozovatele bazénů a saun
Kdy: ve čtvrtek 22. 2. 2024 od 13:30 hod
Kde: budova KHS LK, Husova 64, Liberec 

7. 2. 2024

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2023

V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy celkem 111 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 33 pokut v celkové výši 118 500,- Kč. Nařídili 2x likvidaci potravin/pokrmů, 2x sanitaci technologického vybavení a 2x sanitaci stravovacího zařízení. 

2. 2. 2024

4. únor Světový den boje proti rakovině

Světový den boje proti rakovině byl vyhlášen v roce 2000 Unií pro mezinárodní kontrolu rakoviny (UICC) a připadá na 4. února.  Jeho úkolem je osvěta v oblasti prevence, významu zdravého životního stylu, zvýšení informovanosti o aktivitách podporující pacienty s rakovinou a jejich rodiny. Rakovina představuje druhou nejčastější příčinu úmrtí po kardiovaskulárním onemocnění.