Úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady/odborného rady v oddělení protiepidemickém v Liberci ve služebním úřadě v KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného/vrchního referenta v oddělení protiepidemickém v Jablonci nad Nisou ve služebním úřadě v KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci ve služebním úřadě KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení protiepidemického v Liberci ve služebním úřadě KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání ve služebním úřadě KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele odboru protiepidemického ve služebním úřadě KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Monitorovací kalendář pro rok 2022

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2022

Aktuální a mimořádná opatření ke Covid-19

VYHLÁŠKA 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením

Přijaté dary


 

Nebezpečné výrobky