Úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady/odborného rady v oddělení protiepidemickém v Liberci

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady/odborného rady v oddělení hygieny dětí a mladistvých pro Semily a Českou Lípu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady/odborného rady v oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného/vrchního referenta v oddělení hygieny práce pro Jablonec nad Nisou a Semily


Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

VYHLÁŠKA 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením

Přijaté dary


 

Nebezpečné výrobky