Úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady/odborného rady v oddělení protiepidemickém v Semilech

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního referenta/rady v oddělení protiepidemickém v Liberci

Nařízení mimořádného opatření KHS Libereckého kraje sídlem v Liberci č. 1/2020 ze dne 22.7.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady odboru protiepidemického ve služebním úřadě KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Monitorovací kalendář 2020 (opatření obecné povahy)

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

VYHLÁŠKA 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením

Přijaté dary


 

Nebezpečné výrobky