Aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů

Ve školním roce 2017/2018 proběhla celostátní studie s názvem „Aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů“ zaměřená na první stupeň školního stravování (věková kategorie strávníků 7 – 10 let). Cílem studie bylo odhadnout rozsah reálného plnění doporučených denních dávek živin (DDD) prostřednictvím školních obědů a srovnat výsledky s předchozí studií z roku 2015/2016, která ukázala na některé nedostatky v  naplňování nutričních doporučení reprezentovaných zastoupením jednotlivých živin v obědech určených dětem  prvního  stupně ZŠ (věk 7 – 10 let) ….. celý text .

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.