Aktuální situace v výskytu virové hepatitidy A – 6.12.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni bylo v Libereckém kraji hlášeno celkem 117 případů akutní žloutenky typu A.

V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 113 případů onemocnění u osob z LK, dále 9 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 84 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

V uplynulém týdnu byl hlášen 1 aktivně vyhledaný případ v souvislosti s epidemií a 1 případ, kde zatím není potvrzena souvislost s probíhající epidemií.

„Tento druhý případ se vyskytl na jedné z libereckých škol, kde probíhají základní protiepidemická opatření, v dotčeném kolektivu jsou omezeny vybrané rizikové aktivity a probíhá upřesňování kontaktů ke stanovení rozsahu dalších opatření, tj. zejména lékařského dohledu případně očkování. Rodiče žáků jsou informováni prostřednictvím školy,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel KHS LK.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.