Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A – 22.11.2019

Od začátku letošního roku k dnešnímu dni bylo v Libereckém kraji hlášeno celkem 111případů akutní žloutenky typu A.

V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 109 případů onemocnění u osob z LK, dále 9 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 79 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

V posledním týdnu nebylo hlášeno žádné nové onemocnění, to však ještě neznamená, že epidemie skončila.

MUDr. Jana Prattingerová                                                                                                                               ředitelka odboru protiepidemického

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.