Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy typu A – 10.1.2020

V roce 2020 evidujeme 3 případy onemocnění akutní žloutenkou typu A. Všechny případy se vztahují k epidemii započaté v 16. KT loňského roku, protože se jedná o očekávané aktivně vyhledané případy u úzkých kontaktů dříve nemocných.

Ve zmíněné epidemii evidujeme 126 případů onemocnění u osob z LK, dále 10 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 87 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji hlášeno celkem 126 případů akutní žloutenky typu A.

V souvislosti s epidemií přibývají pouze očekávané případy onemocnění osob, které byly v úzkém kontaktu s dříve  nemocnými v době jejich nakažlivosti. Z tohoto důvodu nebudeme nadále zveřejňovat pravidelnou týdenní informaci.

Epidemii nepovažujeme však za ukončenou, protože ohnisko žloutenky typu A se považuje za „vyhaslé“ teprve po uplynutí dvojnásobku nejdelší inkubační doby od výskytu posledního případu onemocnění v ohnisku. O této skutečnosti budeme informovat,“ vysvětluje MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického.

Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.