Akutní respirační infekce a chřipka v LK v sezóně 2017/2018

Nemocnost ARI v Libereckém kraji překročila epidemický práh ve všech okresech LK. Hodnoty nemocnosti ARI v LK byly po celou dobu vyšší než celková nemocnost za Českou republiku. Charakteristickým rysem chřipkové sezóny 2017/2018 byla od počátku výrazná dominance chřipky typu B, a to jak v Libereckém kraji, tak v celé v ČR. Chřipka typu A se vyskytovala v průběhu celého sledovaného období sporadicky. Virus chřipky byl v LK laboratorně potvrzen u 354 nemocných. V sezoně 2017/2018 bylo zaznamenáno 15 závažných průběhů onemocnění chřipkou. Jednalo se převážně o pacienty oslabené základním onemocněním – nejčastěji kardiovaskulárním či onkologickým, s onemocněním diabetem nebo chronickou obstrukční nemocí plic apod.  …. podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.