Akutní respirační infekce, chřipka a onemocnění covid-19

Každoročně během podzimu dochází k postupnému nárůstu nemocnosti akutními respiračními infekcemi způsobenému cirkulací sezonních chřipkových a dalších respiračních virů v populaci. Nemocnost v Libereckém kraji obvykle bývá obecně vyšší, než je průměr v České republice. V letošní druhé polovině září (38. kalendářnímu týdnu) jsme v našem kraji evidovali 997 nemocných na 100 000 obyvatel, nemocnost v celé ČR byla 816 nemocných na 100 000 obyvatel. V porovnání s předchozím 37. KT byl patrný nárůst ve všech věkových skupinách.

Nyní začíná období nejvhodnější pro očkování proti chřipce i proti onemocnění covid-19. Obě očkování chrání před závažnými průběhy a rizikem hospitalizace spojených s onemocněním. Očkované osoby navíc mohou chránit i osoby kolem sebe, včetně těch, které jsou v riziku závažného průběhu onemocnění, jako jsou novorozenci, malé děti, ženy v těhotenství a po porodu, senioři a osoby se základním chronickým onemocněním.

„Ten, kdo na sobě pociťuje příznaky respiračního onemocnění, by neměl přicházet do kolektivů, myšleno zaměstnání, škola, kroužky, rodina mimo společnou domácnost. Není-li toto možné v případě zaměstnání dodržet, používejme respirátor a snažme se co nejvíce izolovat od ostatních. Ani zdánlivě obyčejné nachlazení není vhodné přecházet. Můžeme ublížit nejen sobě, ale případně ohrozit i své okolí. Kromě základních protiepidemických opatření, kam patří zejména efektivní větrání uzavřených prostor, mytí a dezinfekce rukou a užívání ochrany dýchacích cest, doporučujeme využít možnost dostupného očkování proti chřipce a proti onemocnění covid-19 jako nejlepšího a nejlevnějšího způsobu, jak snižovat nemocnost a úmrtnost a současně nejefektivnějšího způsobu, jak omezovat šíření onemocnění na další vnímavé osoby,“ apeluje MUDr. Monika Hausenblasová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK.

Celá informace zde.

Užitečné odkazy:

Doporučení SZU k očkování proti chřipce pro sezónu 2023/2024

Doporučení MZ ČR k očkování proti onemocnění covid-19 pro letošní podzimní a zimní sezónu

Doporučení hlavní hygieničky pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období

Akutní respirační infekce a chřipka v sezóně 2022/2023 v Libereckém kraji

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.