Akutní respirační infekce a chřipka v Libereckém kraji

Evidovaná relativní nemocnost akutními respiračními infekcemi zůstává v Libereckém kraji na podobných hodnotách jako v předchozím týdnu. V porovnání k celkové nemocnosti v ČR je však vyšší.  Nejvyšší nemocnost zůstává v okrese Liberec, v okrese Jablonec nad Nisou došlo k nejvyššímu nárůstu. V tomto týdnu byl laboratorně potvrzen 4x virus chřipky typu A, 2x typu B a 1x duální infekce chřipkou typu A i B.

Konkrétní údaje o nemocnosti v LK – 4. kalendářní týden (23. 1. – 27. 1. 2023)

K předcházení onemocnění doporučujeme dodržovat obecné zásady osobní hygieny – zejména časté mytí rukou ev. využít prostředky na ochranu dýchacích cest. V případě respiračního onemocnění doporučujeme dále dodržovat tzv. respirační etiketu, tj. zakrývat si nos a ústa kapesníkem při kašli či kýchání. Používat, pokud možno jednorázové kapesníky, které je nutné po použití odhazovat do odpadu. Po kontaktu s respiračními sekrety si umýt ruce vodou a mýdlem.

Pamatujme též na opatrnost ve vztahu k oslabeným osobám, u kterých by nákaza akutním respiračním onemocněním mohla znamenat zhoršení jejich zdravotního stavu nebo i ohrožení života.  V případě objevení se příznaků akutní respirační infekce je vhodné omezit tělesnou námahu a onemocnění řádně léčit. Důležité je nepodceňovat příznaky onemocnění a vědomě nešířit nákazu již v počátku onemocnění.

Doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb

Doporucena-pravidla-prevence-respiracnich-onemocneni.pdf (mzcr.cz)

Očkování proti chřipce – sezóna 2022-2023

Chcete se vyhnout chřipce

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.