Antibiotická rezistence

Každé nevhodné použití antibiotik může způsobit, že bakterie získají vyšší odolnost. Když užíváme antibiotika špatně, trénujeme si silnější soupeře. Antibiotika pak mohou na tyto silnější bakterie i úplně přestat fungovat a vzniká tak antibiotická rezistence. Tyto rezistentní bakterie pak ohrožují nejen nás, ale i naše okolí a mohou se snadno rozšířit.

Více informací na  www.antibiotickarezistence.cz

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.