Valdštejnské slavnosti z pohledu kontrol KHS LK

První den slavností v odpoledních hodinách zkontrolovali zaměstnanci KHS LK celkem 17 jednorázových stánků s občerstvením umístěných především na náměstí města. Kontroly byly zaměřené na zásadní oblasti ● skladování potravin ● teploty uchovávaných rozpracovaných surovin, potravin a hotových pokrmů ● data použitelnosti a minimální trvanlivosti ● dodržování zásad osobní hygieny ● dodržování zásad provozní hygieny ● zásobování vodou.

Dalších 6 stánků s kosmetikou, keramikou určenou pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let zkontrolovali zaměstnanci KHS LK z pohledu ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Valdštejnské slavnosti z pohledu kontrol KHS LK

Informace o konání zkoušek ze znalostí hub

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub. Zkoušky se uskuteční v pondělí 12. 6. 2023 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci.

Zájemci mohou přihlášku, kterou najdou na internetu na adrese www.khslbc.cz, přímo odeslat na adresu KHS v Liberci nebo mohou zájem o konání zkoušky nahlásit telefonicky na čísle 485 253 111 a veškeré potřebné materiály jim budou zaslány.

Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních předpisů ustanovený odpovědný zástupce), který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru,  a dále provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely.  

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o konání zkoušek ze znalostí hub

Prevence a její význam v kontextu 75. let od založení Světové zdravotnické organizace

7. dubna 1948 byla spojením národů založena Světová zdravotnická organizace s odvážnou a jasnou vizí: nejvyšší možný standard zdraví pro všechny lidi. Její ústava byla prvním dokumentem v historii, který formálně uznal zdraví jako základní lidské právo pro všechny lidi. O dva roky později byl tento den vyhlášen jako Světový den zdraví. Nejdůležitější pomocí v cestě za dosažením cíle je prevence.

Prevence zdraví zahrnuje opatření a strategie, které mají za cíl zabránit vzniku nemocí nebo minimalizovat riziko výskytu onemocnění a jsou prováděna na individuální nebo společenské úrovni. Liberecký kraj řeší tuto oblast prostřednictvím zdravotní politiky dlouhodobě, a to již od roku 2002.

K zajištění zdravotní politiky je stanovena pracovní skupina pro realizaci Zdravotní politiky, která zahrnuje členy z řad odboru zdravotnictví Libereckého kraje, zástupce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny a gestory, nejen lékaře a další odborníky, kteří zodpovídají za plnění cílů. K zajištění zdravotní politiky je nastaven i dotační fond Libereckého kraje, v rámci kterého je možné získat finanční prostředky na podporu ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, na podporu preventivních a léčebných projektů, na podporu osob se zdravotním postižením a na podporu primární péče,“ popisuje PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje a pokračuje, že: „základem zdravotní politiky jsou ukazatele zdravotního stavu ke kterým gestoři se svými spolupracovníky navrhují aktivity, včetně termínu plnění a indikátoru s cílem zlepšit zdravotní stav obyvatel v kraji.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prevence a její význam v kontextu 75. let od založení Světové zdravotnické organizace

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2023

V prvním čtvrtletí letošního roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 246 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 30 pokut v celkové výši 144 000,- Kč. Jednou nařídili sanitaci prostor a 4x likvidaci potravin/pokrmů. KHS LK přijala za první 3 měsíce roku 33 podnětů na provozovny stravovacích služeb.

S blížící se turistickou sezonou zaznamenáváme nárůst dotazů k podmínkám provozování sezonního stánkového prodeje. Často se jedná o umístění stánku v místech, kde není možné napojení na vodovodní řad či kanalizaci např. v okolí cyklostezek, koupacích míst nebo v okolí hradů či zámků. I takový stánek však musí mít zabezpečený přívod teplé a studené tekoucí pitné vody u všech umyvadel a dřezů bez ohledu na rozsah prodávaného potravinářského sortimentu, což je možné řešit napojením na zdroj vody pomocí nádrží či zásobníků,“ přibližuje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání …. celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2023

Stanovení nebezpečného výrobku – panenka Noble Fashion, NO.1178

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – panenka Noble Fashion, NO.1178

Stanovení nebezpečného výrobku – BIO® BIONE, Ochranné opalovací mléko, SPF 22, Karoten Panthenol, 200 ml

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – BIO® BIONE, Ochranné opalovací mléko, SPF 22, Karoten Panthenol, 200 ml

Zákaz sprchování vysokoškolské koleje TUL v Harcově – aktualizace 10. 5. 2023

Dne 10. 5. 2023 bylo doloženo splnění hygienického limitu pro bakterii Legionella spp. v objektu D a přestává tak platit zákaz sprchování. 

Dne 24. 4. 2023 bylo doloženo splnění hygienického limitu pro bakterii Legionella spp. v objektu A, na kterém tímto přestává platit zákaz sprchování. V objektu D zákaz sprchování nadále trvá.

Na základě výsledku kontroly jakosti teplé vody, která odhalila překročení hygienického limitu mezní hodnoty pro bakterii Legionella spp., vydala KHS LK dne 5. 4. 2023 zákaz sprchování v objektech A a D vysokoškolských kolejí Technické univerzity v Liberci v Harcově. Důvodem je skutečnost, že bakterie Legionella spp. je schopna při použití vody ke sprchování konkrétně při vdechování kontaminovaného aerosolu teplé vody vyvolat u osob se sníženou imunitou akutní onemocnění dýchacího ústrojí (pontiackou horečku, legionelózu). Běžné ostatní užívání teplé vody rozhodnutí KHS LK nezakazuje.

K odstranění závady je možné použít termickou či chemickou dezinfekci. Zákaz vydaný KHS LK bude trvat až do doby, kdy provozovatel prokáže splnění hygienického limitu pro bakterii legionela, její kultivace v laboratoři za účelem prokázání její přítomnosti či nepřítomnosti trvá minimálně 10 dní.

Kontroly jakosti teplé vody provádí KHS LK běžně jako součást své dozorové činnosti. Více informací o problematice teplé vody a legionely zde. V případě kolejí v Harcově byla provedena na všech blocích.

 

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zákaz sprchování vysokoškolské koleje TUL v Harcově – aktualizace 10. 5. 2023

5. 5. Světový den hygieny rukou

 

 

 

 

 

 

 

Informace SZU včetně výukových materiálů

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 5. 5. Světový den hygieny rukou

Rizika spojená s aktivitou klíšťat

Začátek „klíšťové sezony“ nelze přesně určit. Klíšťata mají ráda vlhko a ne příliš vysoké teploty. Přežívají v hrabance a spadaném listí. Změny klimatu způsobily, že se s nimi můžeme setkat i ve výšce nad 1 000 m nad mořem. Vyskytují se hlavně ve smíšených a listnatých lesích. Nejrizikovější jsou hraniční zóny mezi lesy a loukami, kde je bohatá vegetace, která udržuje vhodné mikroklima, vyskytují se i v městských parcích a městské zástavbě.

V letošním roce v našem kraji evidujeme již 13 případů onemocnění lymeskou borreliózou, v jednom případě s klinicky závažným průběhem ve formě neuroboreliózy a dále evidujeme 1 případ klíšťové encefalitidy. Právě tyto dva typy onemocnění jsou v našich podmínkách v souvislosti s klíšťaty nejčastější.

V rámci Libereckého kraje se od roku 2019 změnilo geografické rozložení výskytu onemocnění klíšťové encefalitidy v jednotlivých okresech … celá zpráva zde.

Chraňte se před klíšťaty (leták SZÚ)

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rizika spojená s aktivitou klíšťat

Stanovení nebezpečného výrobku – panenka Girl Luckiest, NO. T2065

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení nebezpečného výrobku – panenka Girl Luckiest, NO. T2065