Preventivní antigenní testování zaměstnanců a dalších osob od 17. 1. 2022

Pravidla, manuál hlášení a návody pro zaměstnavatele i zaměstnance

Portál k odesílání výsledků Testování Covid-19 ve firmách

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Preventivní antigenní testování zaměstnanců a dalších osob od 17. 1. 2022

KHS Libereckého kraje má novou ředitelku

V pondělí 3. ledna 2022 byla do funkce ředitelky KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci uvedena Jana Loosová.

Ing. Jana Loosová, Ph.D. pracuje na KHS LK od roku 2000, z čehož 10 let vedla odbor hygieny obecné a komunální. Její další odbornou specializací je hodnocení zdravotních rizik, posuzování vlivu rizik na zdraví metodou HIA – Health Impact Assesment, problematika zdravotnických odpadů. Vystudovala Fakultu životního prostředí na Univerzitě J. E. Purkyně a doktorát získala na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v oboru Vojenská hygiena. Dále se aktivně zajímá  o aplikace geografických informačních systémů a digitalizaci dat získávaných    v rámci činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. V současnosti zastává mimo jiné i pozici předsedkyně Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro hygienu obecnou a komunální a je gestorem cílů zabývající se environmentálním zdravím v rámci Zdravotní politiky Libereckého kraje. Přednáší na na Technické univerzitě v Liberci a věnuje se vědecké práci, mimo jiné právě v oblasti řešení epidemických a mimořádných událostí, spojených i s pandemií onemocnění Covid-19.

Nejbližším úkolem, který nás čeká, je zvládnutí očekávané vlny varianty Omikron, která bude představovat další organizační, personální i odbornou zátěž a já věřím, že se nám podaří se ctí obstát, navzdory předpokládanému počtu případů. V dlouhodobější perspektivě se budeme muset vypořádat s důsledky nadměrného tlaku na hygienickou službu, který přinesla již téměř dva roky trvající pandemie onemocnění Covid-19. Ta je řešena prioritně, ovšem vedle spektra dalších činností, které krajská hygienická stanice k ochraně veřejného zdraví běžně vykonává,“ říká Loosová.

Jana Loosová naváže na působení Vladimíra Valenty, který byl ve vedení stanice bezmála 30 let a na konci listopadu odešel do důchodu.

Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KHS Libereckého kraje má novou ředitelku

Kontrolní činnost KHS LK od 1. 11. 2021

 

Počet kontrol mimořádných opatření 303
Počet kontrolovaných fyzických osob povinných prokázat bezinfekčnost (Očkování-Test-Nemoc) 522
Počet kontrolovaných hromadných akcí 0
Počet kontrolovaných návratů ze zemí s extrémním rizikem/ze zemí z regionu jižní Afriky 30

Aktualizace: 20. 12. 2021

Kategorie: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontrolní činnost KHS LK od 1. 11. 2021

Nebezpečný výrobek – Panenka s kovovým kroužkem na zavěšení v tylových šatech

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – Panenka s kovovým kroužkem na zavěšení v tylových šatech

Nebezpečný výrobek- nafukovací rukávky ARM CIRCLE

text vyhlášení

Kategorie: Hračky, Výrobky pro děti do 3 let | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek- nafukovací rukávky ARM CIRCLE

Výsledky celostátní kontrolní akce mimořádných opatření

Výsledky kontrolní akce

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky celostátní kontrolní akce mimořádných opatření

Jaká opatření aktuálně platí

Ke stažení zde

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaká opatření aktuálně platí

Nebezpečný výrobek – panenka HAPPY PARTNER! Love Fashion, Beautiful Baby, No. 2021

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka HAPPY PARTNER! Love Fashion, Beautiful Baby, No. 2021

Nebezpečný výrobek – panenka na zavěšení v tylových šatech s velkou hlavou

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka na zavěšení v tylových šatech s velkou hlavou

Měření ovzduší mobilními systémy v Mimoni

Ve dnech 19. – 21. 10. 2021 se uskuteční ve městě Mimoň plošné měření znečištění venkovního ovzduší. Základem prováděné studie je 24 hodinové měření kvality ovzduší na 5 místech ve městě, která byla zvolena tak, že výsledky bude možné použít i pro ostatní podobná místa v Mimoni.

„Zároveň s měřením ovzduší provedeme za účelem zjištění zátěže z dopravy měření hluku. Měření proběhne na komunikacích v ulicích Okrouhlická a Panská. Cílem je objektivizovat stávající hlukovou situaci v území vzhledem k nárůstu dopravy v posledních letech.  Standardní součástí tohoto měření je i sčítání dopravy, které bude zpřesňujícím podkladem k vyhodnocení imisní situace tam, kde doprava přestavuje dominantní zdroj znečištění ovzduší.“  říká Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny obecné a komunální KHS LK.

Celý text zde

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měření ovzduší mobilními systémy v Mimoni