Alimentární nákazy s potenciálně závažným průběhem

Informace  SZÚ o onemocnění, které je často spojeno se sezónními aktivitami, například grilováním, a může být nebezpečné zejména pro malé děti

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Alimentární nákazy s potenciálně závažným průběhem

Nebezpečný výrobek – MARIE LAURENT ML, Crema Vellutante MANDORLA

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – MARIE LAURENT ML, Crema Vellutante MANDORLA

Seminář Nemoci z povolání z jednostranné dlouhodobé a nadměrné zátěže a jejich prevence

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 proběhl pro zaměstnavatele seminář Nemoci z povolání z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže a jejich prevence.

„Myšlenka uspořádat seminář pro zaměstnavatele na toto téma vznikla už před covidovým obdobím a původním termínem byl květen 2020. Důvodem byl stoupající počet uznávaných nemocí z povolání v kategoriích nemoci šlach, šlachových pochev, úponů svalů a kloubů horních končetin z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže a nemoci periferních nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže“, říká na úvod Jana Loosová a pokračuje: „práce a pracovní prostředí jsou významnými determinanty zdravotního stavu jednotlivce i celé populace, a proto je potřeba věnovat pozornost prevenci a předcházet tak působení negativních vlivů na zdraví.“

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Nemoci z povolání z jednostranné dlouhodobé a nadměrné zátěže a jejich prevence

Nebezpečný výrobek – BAMBOO CUP

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – BAMBOO CUP

Nebezpečný výrobek – PANDA BAMBOO 12 pcs, Euro Trail

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – PANDA BAMBOO 12 pcs, Euro Trail

Nebezpečný výrobek – panenka Sweet Housebold, GIRL BEAUTY SET, NO.223-AA

text vyhlášení

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – panenka Sweet Housebold, GIRL BEAUTY SET, NO.223-AA

Nebezpečný výrobek – LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C AMPOULES ANTI-ÂGE, VICHY LABORATOIRES

text vyhlášení

Kategorie: Kosmetické přípravky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C AMPOULES ANTI-ÂGE, VICHY LABORATOIRES

Zkoušky ze znalostí hub – oznámení termínu

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub. Zkoušky se uskuteční v úterý 21. 6. 2022 od 13.00 hod. v budově KHS LK, Husova 64, v Liberci.

Zájemci mohou přihlášku, kterou najdou na internetu na adrese www.khslbc.cz, přímo odeslat na adresu KHS v Liberci nebo mohou zájem o konání zkoušky nahlásit telefonicky na čísle 485 253 111 a veškeré potřebné materiály jim budou zaslány.

„Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu (nebo za podmínek zvláštních předpisů ustanovený odpovědný zástupce), který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru,  a dále provozovatel potravinářského podniku, který uvádí volně rostoucí jedlé houby na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely“, vysvětluje Mgr. Alena Patková, pověřená vedením odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.  

pokračování informace

přihláška ke stažení

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky ze znalostí hub – oznámení termínu

Nebezpečný výrobek – PANDA BAMBOO CUPS 4 pcs, Euro Trail

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – PANDA BAMBOO CUPS 4 pcs, Euro Trail

Nebezpečný výrobek – PANDA BAMBOO 12 pcs, Euro Trail

text vyhlášení

Kategorie: Předměty a materiály přicházející do styku s potravinami | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – PANDA BAMBOO 12 pcs, Euro Trail