Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2019

V posledním čtvrtletí loňského roku provedla KHS LK 116 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé.  V souvislosti s provozem škol uložila tři pokuty v celkové výši 3 000,- Kč, za závady zjištěné ve stravovacích provozech škol pak další 10 pokut v celkové výši 14 500,- Kč. Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2019

Akutní respirační infekce v LK – 4. KT 2020

Nemocnost v Libereckém kraji je srovnatelná s celorepublikovou nemocností, evidujeme 1426 nemocných na 100 000 obyvatel. Ve všech okresech LK je nemocnost nejvyšší v kategorii předškolních dětí. K největšímu nárůstu došlo v okrese Jablonec n/N, kde k němu přispěla zvýšená nemocnost nejen u předškolních ale i u školních dětí.  Podrobná informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 4. KT 2020

Nebezpečný výrobek – 1/Funta ORANGE, 6mg; 2/Funta BLUEBERRY, 3MG; 3/Funta GRAPE, 3MG; 4/Funta MANGO, 3MG; 5/Funta ORANGE, 3MG; 6/Funta PINEAPPLE, 3MG

 

 

text vyhlášení

Kategorie: Nebezpečné výrobky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – 1/Funta ORANGE, 6mg; 2/Funta BLUEBERRY, 3MG; 3/Funta GRAPE, 3MG; 4/Funta MANGO, 3MG; 5/Funta ORANGE, 3MG; 6/Funta PINEAPPLE, 3MG

Nebezpečný výrobek – SNOOPY VAPOR LIQUID – BINGE DRINKING, LEMON SODA, PASSION COAST

 

 

text vyhlášení

 

Kategorie: Nebezpečné výrobky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – SNOOPY VAPOR LIQUID – BINGE DRINKING, LEMON SODA, PASSION COAST

Akutní respirační infekce v LK – 3. KT 2020

V Libereckém kraji evidujeme 1253 nemocných akutními respiračními infekcemi na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost je v okrese Liberec, avšak v porovnání s minulým týdnem v tomto okrese nedošlo ke změně.

Dosud jsou viry chřipky laboratorně diagnostikovány pouze sporadicky a to především  u hospitalizovaných pacientů. Celkově od začátku chřipkové sezony 2019/2020 tedy od začátku září 2019 evidujeme 31 laboratorně potvrzených případů chřipky z toho 30 případů chřipky typu A.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 3. KT 2020

Akutní respirační infekce v LK – 2.KT 2020

V Libereckém kraji evidujeme 1324 nemocných na 100 000 obyvatel. V tomto týdnu byla laboratorně potvrzena 5x chřipka typu A. V porovnáním s minulým týdnem došlo ve všech okresech k očekávanému nárůstu.

„Nemocnost ARI v LK odpovídá ročnímu období, rovněž tak výskyt chřipkového viru v tomto období není neočekávaný. K předcházení onemocnění doporučujeme dodržovat obecné zásady osobní hygieny zejména časté mytí rukou a zdravou životosprávu tzn. dostatek pobytu na čerstvém vzduchu, pohybu, odpočinku a vitamínů,“ vysvětluje MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK a dodává „k prevenci onemocnění chřipkou je stále možné se očkovat. Očkování doporučujeme konzultovat s praktickým lékařem pro dospělé nebo pro děti a dorost.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v LK – 2.KT 2020

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy typu A – 10.1.2020

V roce 2020 evidujeme 3 případy onemocnění akutní žloutenkou typu A. Všechny případy se vztahují k epidemii započaté v 16. KT loňského roku, protože se jedná o očekávané aktivně vyhledané případy u úzkých kontaktů dříve nemocných.

Ve zmíněné epidemii evidujeme 126 případů onemocnění u osob z LK, dále 10 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 87 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji hlášeno celkem 126 případů akutní žloutenky typu A.

V souvislosti s epidemií přibývají pouze očekávané případy onemocnění osob, které byly v úzkém kontaktu s dříve  nemocnými v době jejich nakažlivosti. Z tohoto důvodu nebudeme nadále zveřejňovat pravidelnou týdenní informaci.

Epidemii nepovažujeme však za ukončenou, protože ohnisko žloutenky typu A se považuje za „vyhaslé“ teprve po uplynutí dvojnásobku nejdelší inkubační doby od výskytu posledního případu onemocnění v ohnisku. O této skutečnosti budeme informovat,“ vysvětluje MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického.

Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy typu A – 10.1.2020

Nebezpečný výrobek – MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST

 

 

Text vyhlášení

Kategorie: Nebezpečné výrobky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – MR. FREEZE MENTHOL, PEACH FROST

Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 3.1.2020

V roce 2019 bylo Libereckém kraji hlášeno celkem 126 případů akutní žloutenky typu A.

V epidemii započaté v 16. KT evidujeme 123 případů onemocnění u osob z LK, dále 9 případů onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 86 nemocných jsme epidemiologickým šetřením zjistili vazbu na město Turnov.

Během vánočních svátků přibyly 4 nové případy onemocnění. Ve všech případech se jedná o očekávané aktivně vyhledané případy u úzkých kontaktů dříve nemocných.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A v LK – 3.1.2020

Nebezpečný výrobek – Panenka my first FASHION PERFECT lovely, No 969

 

text vyhlášení

 

Kategorie: Hračky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nebezpečný výrobek – Panenka my first FASHION PERFECT lovely, No 969