Činnost KHS LK v roce 2015

vydala v preventivním dozoru 2 342 stanovisek, odborných vyjádření
vydala 83 stanovisek a vyjádření k problematice vody
státní zdravotní dozor – 4 027 šetření
provedla 2 729 šetření v ohniscích nákaz
ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 1184 vzorků a provedla 49 měření
pravomocně uložila 217 sankcí za celkem 1 092 800,- Kč
řešila 319 oznámení a podnětů (stížností) občanů
vzdělávala lékaře, studenty i veřejnost
spolupracovala na Zdravotní politice LK podrobnosti zde

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.