Činnost KHS LK v roce 2016

vydala v preventivním dozoru  2 342 stanovisek, odborných vyjádření

provedla v rámci SZD 3 612 šetření v terénu

provedla 2 581 šetření v ohniscích nákaz

  • ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 860 vzorků a provedla 57 měření

pravomocně uložila 156 sankcí za celkem 891 200,- Kč

řešila 357 oznámení a podnětů (stížností) občanů

vzdělávala lékaře, studenty i veřejnost při konferencích, výuce, seminářích

analyzovala zdravotní stav populace a spolupracovala na Zdravotní politice Libereckého kraje

Celá Informace zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.