Co dělat v případě podezření na onemocnění covid-19

Pokud se u vás objeví příznaky, které jsou obvyklé pro onemocnění covid – 19 (kašel, obtíže s dýcháním, teplota 37,3 °C a více, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, únava, průjem, nevolnost, rýma) kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře, popř. lékaře, který jej v nepřítomnosti zastupuje.

V současné době platí doba izolace 7 dní. Ta je počítána od data provedení testu, který je dnem nula. Izolaci ukončuje praktický lékař nejdříve po uplynutí alespoň dvou dnů bez klinických příznaků, ale ne dříve než po sedmi dnech. Karanténní opatření nejsou nařizována, ale úzkým kontaktům ve společné domácnosti doporučujeme sledovat svůj zdravotní stav, používat ochranu dýchacích cest, pokud je možné vyhnout se prostředkům MHD, kolektivům, společným obědům po dobu minimálně v délce izolace nemocného. V případě, že se objeví příznaky onemocnění kontaktovat praktického lékaře.

Žádanku na PCR test může vystavit pouze ošetřující lékař.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.