Covid – návrat ČR

Oznámení o vstupu do České republikydokument k vyplnění
Výsledek PCR testu realizovaného v souvislosti se vstupem na území ČR posílejte na adresu covid@khslbc.cz.