Covid – pozitivní PCR

Kontaktujte svého praktického lékaře, dodržujte jeho pokyny, izolaci a řiďte se instrukcí v SMS od MZ.