Covid-rodiče školy

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Informace pro rodiče dětí ZŠ a MŠ, kterým byla nařízena karanténa (uzavření kolektivu) a pediatr odmítl vystavit OČR

Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)