Doporučení k dodržování tzv. nefarmakologických opatření k omezení šíření onemocnění covid-19

I v Libereckém kraji dochází v současné době k postupnému nárůstu potvrzených případů onemocnění covid-19. Avšak ani absolutní počty případů, ani nemocnost nelze srovnávat s předcházejícími obdobími, protože se změnila testovací strategie a dostupnost testování. Infikovaných osob, které mohou dál onemocnění šířit může být násobně výše, než ukazují oficiální statistiky založené na hlášení laboratorně potvrzených případů a lékaři indikovaných antigenních testech.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje v této souvislosti doporučuje spoluobčanům dodržovat tzv. nefarmakologická protiepidemická opatření, kam patří zejména ochrana dýchacích cest, efektivní větrání uzavřených prostor, mytí a dezinfekce rukou. Ochrana dýchacích cest je účinné protiepidemické opatření v uzavřených, špatně větratelných prostorech jako jsou všechny druhy hromadných dopravních prostředků a dále může toto opatření významně omezit šíření onemocnění mezi rizikovou populací v zařízeních sociálních služeb a zdravotnických zařízeních.

Při příznacích respiračního onemocnění  by  osoby starší 65 let a dále osoby s přidruženými základními onemocněními jako je např. vysoký krevní tlak, chronické onemocnění ledvin, cukrovka, chronické plicní onemocnění, osoby s imunodeficity měly kontaktovat svého lékaře, který může  včasně indikovat  protivirovou léčbu, která může zabránit závažnému průběhu onemocnění – manuál pro lékaře primárního kontaktu.

Další vlna onemocnění covid-19 ukazuje, že virus ještě neřekl poslední slovo, avšak v současnosti máme spoustu účinných prostředků (očkování, léčba), jak omezit jeho následky a důsledky. Žádné protiepidemické opatření není účinné, pokud se nedodržuje. Nejdůležitější je proto zodpovědné chování každého z nás.

Edukační videa – mj. ochrana dýchacích cest, úzký kontakt, příznaky

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.