Edukační videa

Ochrana dýchacích cest                               Kapacita zdravotnického systému

Riziko onemocnění pro jednotlivce                Model-Emental

 Průběh onemocnění                                           Infekčnost
Úzký kontakt                                                          Strategie přípravy očkovacích látek