Informace pro zdravotníky

Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období

Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacientů s podezřením na infekci virem opičích neštovic

Nárůst případů těžké akutní hepatitidy neznámé etiologie u dětí

Antibiotická rezistence – stále větší hrozba pro lidské zdraví

Infekce spojené se zdravotní péčí – hrozba pro bezpečnost pacientů v Evropě

Jak se odolnost vůči antibiotikům šíří? (Zdroj: ECDC) Evropský antibiotický den 2018

Vyjádření k anginám a nosičství streptokoků skupiny A ve školkách

Rezistence mikroorganismů k antibiotikům hlášená u infekcí spojených se zdravotní péčí

Používání antibiotik v evropských nemocnicích

Infekce spojené se zdravotní péčí v evropských nemocnicích

Jaké jsou evropské nemocnice?

Manuál pro zdravotnické pracovníky při podezření na infekční nemoc závažnou z pohledu ohrožení veřejného zdraví

Směrnice pro zdravotnická zařízení