Drogová epidemiologie

Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027
(Krajský úřad Libereckého kraje, 2023)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2017                             (Krajský úřad Libereckého kraje, 2018)
Výroční zpráva Zdravotní následky uživatelů drog v Česku v roce 2017                               (Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2018)

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017                                     (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2018)