Informace HIV/AIDS

Telefonické linky AIDS Krajské hygienické stanice LK

Mapa HIV testovacích míst

Odběr krve na HIV

Krajská nemocnice Liberec

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Nemocnice Jablonec nad Nisou

Nemocnice Semily

Most k naději

Národní linka pomoci „HELP LINE AIDS“ (bezplatné volání z ČR) 800 144 444

Bezplatná nonstop linka České společnosti AIDS 800 800 980

Portál pro veřejné zdraví EU-HIV-AIDS

Národní program boje proti AIDS