Evropský týden očkování

Očkování nebo vakcinace je nejúčinnější způsob jak předcházet infekčním nemocem. Anglický lékař Edward Jenner využil pro člověka neškodný virus kravských neštovic (vacca – kráva) k výrobě účinné očkovací látky proti největšímu zabijáku lidstva „pravým neštovicím“ již v roce 1796. Tato očkovací látka se začala používat v Evropě od začátku 19. století. Tak byl položen základ pro vědní obor „vakcinologie“. Obvyklá počáteční nedůvěra byla překonána velice záhy. Lidé se této nemoci obávali a brzy pochopili, že po očkování neonemocní a v tomto případě nezemřou bolestivou smrtí. Zůstávala ale řada dalších nákaz, které ve velkém poškozovaly zdraví a zabíjely, hlavně děti. Na přelomu 19. a 20. století potvrdili Luis Pasteur a Robert Koch existenci mikrobů a to byl základ pro výrobu dalších vakcín. Vzteklině, tuberkulóze, dětské obrně, záškrtu, tetanu, černému kašli, spalničkám, zarděnkám, příušnicím… Největší rozmach zavádění vakcinace do praxe přichází po 2. světové válce …. pokračování zde .

12. Evropský týden očkování, 24. – 30. 4. 2017

Spalničky a jejich aktuální výskyt v Evropě

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.