Dětská rekreace

Zotavovací akce pro děti –  formulář ke stažení

Škola v přírodě – formulář ke stažení

Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022