Konference HealthGIS2021-2022

 

Ve dnech 7. a 8. dubna se bude konat konference projektu EpiGIS o komunikaci a digitálních prostředcích v ochraně zdraví v době covidu a po něm. Konferenci pořádá Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.

Záštitu nad konferencí převzali:
prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakuty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Na páteční program konference je možné se připojit online pomocí tohoto odkazu.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.