Hodnocení pestrosti jídelníčků ve školních jídelnách LK v roce 2016

Podle metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši (ND) vyhodnotili v roce 2016 pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých celkem 85 jídelníčků –   28 na základních školách a 57 v mateřských školách. Z hodnocení vyplývá, že jídelny plní požadované · podávání ryb · bílých druhů mas, luštěnin jako hlavního pokrmu · tepelně upravené zeleniny.  Z příloh dle doporučení převládá rýže .. podrobnosti zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.