Hodnocení pestrosti jídelníčků ve školních jídelnách za 1. pololetí 2015

V první polovině roku 2015 prováděli pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých hodnocení školních jídelníčků podle nově upraveného Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši vydaného MZ ČR. Toto doporučení nahradilo dříve používaný metodický návod Doporučená pestrost.
Jaké jsou výsledky hodnocení školních jídelníčků dle ND v první polovině roku 2015?
Celkem bylo vyhodnoceno 36 jídelníčků, z toho bylo 6 hodnocení provedeno ve školních jídelnách připravujících pouze obědy a 30 hodnocení ve školních jídelnách, které připravují pro děti kromě obědů i dopolední přesnídávky a odpolední svačiny. více informací zde

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.