Vody ke koupání

  • vydáváme závazná stanoviska ke stavbám související s vodou ke koupání
  • schvalujeme provozní řády a jejich změny
  • kontrolujeme plnění povinností provozovatelů bazénů, saun, koupališť
  • Posuzujeme je zejména dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Vody ke koupání Libereckého kraje

Koupací sezona v Libereckém kraji v roce 2022

Instrukce pro návštěvníky a provozovatele v souvislosti s onemocněním COVID-19:
Informace pro provozovatele umělých a přírodních koupališť
Informace pro návštěvníky přírodních a umělých koupališť

Hygienické požadavky na koupání a chování návštěvníků v tzv. koupacích oblastech

Informace pro provozovatele saun a welness center