Vody ke koupání

  • vydáváme závazná stanoviska ke stavbám související s vodou ke koupání
  • schvalujeme provozní řády a jejich změny
  • kontrolujeme plnění povinností provozovatelů bazénů, saun, koupališť
  • Posuzujeme je zejména dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Vody ke koupání Libereckého kraje

Sledování kvality rekreačních vod v ČR

Koupací sezona v Libereckém kraji v roce 2022