hp_zkousky_oz

Zkoušky odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

 dle §3 vyhlášky č.428/2004 Sb.

                                                              

   

Přihlášky posílejte písemně nebo el.poštou na adresu: katerina.forysova@khslbc.cz 

Přihláška ve formě MS WORD 97/2000/PDF:  ke stazeni

(pozvánka ke zkoušce bude uchazeči doručena nejpozději 30 dní před termínem konání zkoušky)

 

Místo konání: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Husova 64, Liberec 1, 460 31

suterén, oddělení hygieny práce

 

Znalosti požadované ke složení zkoušky odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chem.látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické dle přílohy č.1 vyhlášky č.428/2004 Sb. :

  1. Právní předpisy (zákon č. 356/2003 Sb. , § 44a a 44b zákona č. 258/2000 Sb. , ve znění 

    pozdějších předpisů)

  1. Cesty vstupu látek a přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické (dále jen „látky“)  

do organismu člověka obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá 

nebo bude nakládat

  1. Působení látek na zdraví člověka (akutní otrava, chronická otrava) se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat
  2. Zásady bezpečnosti a hygieny práce při nakládání s látkami obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat
  3. Zásady první předlékařské pomoci při zasažení látkami obecně a se  zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat
  4. Zneškodnění látek a zásady ochrany životního prostředí se zaměřením na  látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat