Informace odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Činnost odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Náležitosti podání žádosti o stanovisko KHS k nově zřizované potravinářské provozovně

Podání žádosti

Vliv metylalkoholu na zdraví

Varování Ministerstva zdravotnictví ČR / WARNING OF THE MINISTRY OF HEALTH

Hygiena výživy – potraviny

Hygiena výživy – stravování

logo_nutrivigilance_2

 

Předměty běžného užívání (PBU):