Hygiena výživy – potraviny

Etikety lahví, ve kterých byl nalezen závadný alkohol – možné padělky

Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Kodex Alimentarius

Soubory opatření pro snížení obsahu akrylamidu v potravinách