Informace KHS LK za rok 2017

KHS LK v roce 2017

→ vydala v preventivním dozoru 3 483 stanovisek, odborných vyjádření
→ v rámci státního zdravotního dozoru provedla  3 276 šetření v terénu
→ provedla 2 375 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz
pravomocně uložila 166 pokut za celkem 894 000,- Kč
řešila 327 podnětů občanů
→ ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 1143 vzorků a provedla 74 měření
→ analyzovala zdravotní stav populace a spolupracovala na Zdravotní politice LK

celé znění Informace KSH LK za rok 2017

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.