Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Poskytnuté informace:

Měření lokální svalové zátěže (28.11.2019)

Používání nekalé obchodní praktiky (8.11.2019)

Pohlavně přenosné choroby evidované KHS LK za rok 2019 (6.11.2019)

Monitoring kvality rekreační vody – VN Harcov, VN Mšeno  (9.10.2019)

Monitoring kvality rekreační vody – Vesecký rybník, VN Harcov, VN Mšeno (5.8.2019)

Časově omezení povolení provozu silnice 1/13 přes Frýdlant (31.7.2019)

Měření škodlivin v pracovním ovzduší – NzP (17.7.2019)

Výsledky měření za účelem uznání NzP (3.7.2019)

Monitoring kvality rekreační vody – Vesecký rybník, VN Harcov (13.6.2019)

Měření lokální svalové zátěže – NzP (7.6.2019)

Výsledky měření za účelem uznání NzP (13.5.2019)

Stanoviska KHS LK k záměrům těžby štěrkopísku (11.4.2019)

Měření lokální svalové zátěže – NzP (19.3.2019)

Měření lokální svalové zátěž – NzP (23.1.2019)

Počet nemocných spalničkami v období 10/2018-1/2019 (7.2.2019)

Měření lokální svalové zátěže – NzP (28.1.2019)