Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

Nejvyšší pokuta za nepoužívání ochrany dýchacích cest (10. 1. 2023)

 –  Poskytnuté informace za 2022

 –  Poskytnuté informace za 2021

 –  Poskytnuté informace za 2020/2019