Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

Provozní řády (9. 3. 2023)

Měření lokální svalové zátěže (24. 2. 2023)

Hromadná úmrtí (20. 2. 2023)

Měření lokální svalové zátěže (9. 2. 2023)

Měření lokální svalové zátěže (7. 2. 2023)

Nejvyšší pokuta za nepoužívání ochrany dýchacích cest (10. 1. 2023)

 –  Poskytnuté informace za 2022

 –  Poskytnuté informace za 2021

 –  Poskytnuté informace za 2020/2019