Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

Výměna ložního prádla (12. 8. 22)

Zákaz prodeje ubytovací služby (8. 8. 2022)

Porušení hlukových limitů z provozu provozovny (26. 7. 2022)

Měření lokální svalové zátěže (2. 8. 2022)

Měření lokální svalové zátěže (25. 5. 2022)

Právní normy k uzení ryb a následnému prodeji (20. 6. 2022)

Hluk z komunikace (6. 5. 2022)

MŠ či sloučená zařízení MŠ a ZŠ (17. 3. 2022)

Vyhlášení epidemie COVID-19 (15. 3. 2022)

Incidence onemocnění (22. 2. 2022)

Ochrana dýchacích cest, karanténa ve školách (3. 2. 2022)

Bezinfekčnost zaměstnanců KHS LK, karanténní opatření dle § 67 zák. č. 258/2000 Sb.  (19. 1. 2022)

Ochranné pásmo hygienické ochrany před hlukem (18. 1. 2022)

Hygienické limity hluku a znečištění životního prostředí na pozemních komunikacích (3. 1. 2022)

 –  Poskytnuté informace za 2021

 –  Poskytnuté informace za 2020/2019