Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

Hygienicko-epidemiologický režim zdravotnického zařízení (16. 3. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (16. 3. 2021)

Příspěvkové organizace a veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (5. 3. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (15. 1. 2021)

 –  Poskytnuté informace za 2020/2019