Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

MŠ či sloučená zařízení MŠ a ZŠ (17. 3. 2022)

Vyhlášení epidemie COVID-19 (15. 3. 2022)

Incidence onemocnění (22. 2. 2022)

Ochrana dýchacích cest, karanténa ve školách (3. 2. 2022)

Bezinfekčnost zaměstnanců KHS LK, karanténní opatření dle § 67 zák. č. 258/2000 Sb.  (19. 1. 2022)

Ochranné pásmo hygienické ochrany před hlukem (18. 1. 2022)

Hygienické limity hluku a znečištění životního prostředí na pozemních komunikacích (3. 1. 2022)

 –  Poskytnuté informace za 2021

 –  Poskytnuté informace za 2020/2019