Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

Monitoring – VN Mšeno, VN Harcov (19.10.2020)

Počty lůžek intenzivní péče (12.10.2020)

Rozhodovací praxe – § 49 odst. 4 NV č. 361/2007 Sb.  (7.10.2020)

Počty osob v karanténě či izolaci (2.10.2020)

Rozhodnutí  – tvrzení o kosmetických přípravcích dle nařízení EU č. 655/2013 a č. 1223/2009 (30.9.2020)

Měření lokální svalové zátěže (16.9.2020)

Monitoring – VN Mšeno, VN Harcov (19.8.2020)

Sdělení KHS LK (plísně, sterilizace, zoonózy) (9.9.2020)

Kritéria pro vydání mimořádných opatření dle zák. 258/2000 Sb.  (27.7.2020)

Testy používané k ověření přítomnosti onemocnění SARS CoV-2 (27.7.2020)

Vedení řízení dle § 92k, odst. 6, písm. b) zák. 258/2000 Sb. (8.7.2020)

Fyziologické měření v souvislosti s ohrožením nemocí z povolání (11.5.2020)

Karanténa a její dodržování (14.4.2020)

Měření lokální svalové zátěže (8.4.2020)

Vydání stanoviska (4.3.2020)

Počet osob s onemocněním COVID-19 v LK  (24.3.2020)

Počet osob obsluhujících infolinku pro občany COVID  (23.3.2020)

Uvalení karantény (12.3.2020)

Měření lokální svalové zátěže (9.3.2020)

Pracovní podmínky v provozovně (6.3.2020)

Kontroly provozoven – právní forma „spolek“, „zapsaný spolek“ (4.3.2020)

Nadlimitní zdroje hluku (2.3.2020)

Měření lokální svalové zátěže (26.2.2020)

Měření lokální svalové zátěže (7.2.2020)

Měření lokální svalové zátěže (28.11.2019)

Používání nekalé obchodní praktiky (8.11.2019)

Pohlavně přenosné choroby evidované KHS LK za rok 2019 (6.11.2019)

Monitoring kvality rekreační vody – VN Harcov, VN Mšeno  (9.10.2019)

Monitoring kvality rekreační vody – Vesecký rybník, VN Harcov, VN Mšeno (5.8.2019)

Časově omezení povolení provozu silnice 1/13 přes Frýdlant (31.7.2019)

Měření škodlivin v pracovním ovzduší – NzP (17.7.2019)

Výsledky měření za účelem uznání NzP (3.7.2019)

Monitoring kvality rekreační vody – Vesecký rybník, VN Harcov (13.6.2019)

Měření lokální svalové zátěže – NzP (7.6.2019)

Výsledky měření za účelem uznání NzP (13.5.2019)

Stanoviska KHS LK k záměrům těžby štěrkopísku (11.4.2019)

Měření lokální svalové zátěže – NzP (19.3.2019)

Měření lokální svalové zátěž – NzP (23.1.2019)

Počet nemocných spalničkami v období 10/2018-1/2019 (7.2.2019)

Měření lokální svalové zátěže – NzP (28.1.2019)