Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

Dodržování MO Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 – testování ve školách (17. 9. 2021)

Výsledky plošného testování ve školách v LK k jednotlivým datům (15. 9. 2021)

Souhrnné výsledky plošného testování ve školách za LK (14. 9. 2021)

Monitoring VN Mšeno (6. 9. 2021)

Vyhlašování epidemie (26. 8. 2021)

Státní zdravotní dozor ve stravovacích zařízeních včetně zdravotnických zařízení (2. 8. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (2. 8. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (14. 7. 2021)

Dodržování protiepidemických opatření březen – červenec 2021 (15. 7. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (9. 6. 2021)

Antigenní testování, počty (31. 5. 2021) pdf

Vyhlášení epidemie (24. 5. 2021)

Oznámení na porušení mimořádných opatření MZ – zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (18. 5. 2021)

Antigenní testy ve školách (12. 5. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (30. 4. 2021)

Antigenní testy ve školách (22. 4. 2021)

Protihluková opatření na komunikaci III/2874 (19. 4. 2021)

Přestupková řízení k neočkování dětí (16. 4. 2021)

Hygienicko-epidemiologický režim zdravotnického zařízení (16. 3. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (16. 3. 2021)

Příspěvkové organizace a veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (5. 3. 2021)

Měření lokální svalové zátěže (15. 1. 2021)

 –  Poskytnuté informace za 2020/2019