Jaká byla koupací sezona v roce 2019 v Libereckém kraji

V letošním roce KHS LK evidovala celkem 29 přírodních koupališť s 36 odběrovými místy a 11 umělých sezónních koupališť s recirkulací s celkem 55 odběrovými místy.

„Celkem jsme na sledovaných vodních plochách provedli 132 kontrol a odebrali 177 vzorků vody ke zjištění její jakosti, 39 z nich bylo nevyhovujících – nejčastěji z důvodu  nadlimitního výskytu sinic, což se projevilo ve zhoršeném hodnocení jakosti koupací vody,“ shrnuje Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny obecné a komunální a pokračuje, že „na základě zkušeností z let minulých jsme také preventivně provedli monitoring plžů v souvislosti s výskytem cerkáriové dermatitidy v minulosti a to v Zákupech, Novém Boru a Příšovicích, Kristýně, Rokytnickém rybníku a Nedamově. Přítomnost cerkárií napadajících člověka jsme neprokázali.“  Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.