Jakost teplé vody v Libereckém kraji

Vzhledem k nárustu cen je teplá voda předmětem zájmu celé veřejnosti. Zajištění teplé vody vyžaduje hned dva zdroje, vodu samou a energii na její ohřev. V domácnostech energie na její ohřev zaujímá druhé místo ve spotřebě energií za vytápěním. Snaha ovlivnit spotřebu a teplotu teplé vody může představovat vznik problémů s kvalitou teplé vody a s tím spojený nárůst zdravotních rizik.

U teplé vody sice není cílem dosáhnout požadavků na vodu pitnou, vzhledem k tomu, že není určena k přímé spotřebě, ale přesto má právě díky zvýšené teplotě svá specifika. Teplota může vést k louhování látek z potrubí a jeho příslušenství a je příznivým růstovým faktorem pro některé mikroorganismy. Tím nejrizikovějším je výskyt bakterie legionela, mykobakteria (onemocnění mykobakterióza) či Pseudomas aeruginosa (Pseudomonádové infekce).

Celý text zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.