Ke stažení

Formuláře, přihlášky, žádosti KHS Libereckého kraje – ke stažení

Podání žádosti na Krajskou hygienickou stanici : (podani.doc, podani.pdf)

Odbor hygieny práce:

Přihláška na Zkoušky odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky dle §3 vyhl. č. 428/2004 Sb. (doc), (pdf)
Check listy pro zaměstnavatele ( komprimované pdf soubory )

Vzor oznámení o zařazení prací do kategorie 2 (doc)
Vzor žádosti na zařazení prací do kategorie 3 a 4 (doc)
Vzor oznámení o zařazení lékařů a zdravotních sester v soukromých ordinacích do kategorie 2(doc)
Vzor oznámení o zařazení pracovníků ve zdravotnických zařízeních do kategorie 2 (doc)
Vzor oznámení o zařazení prací ve stomatologických ordinací do kategorie 2 (doc)

Odbor protiepidemický:

Přihláška na zkoušku odborné způsobilosti v oboru dezinfekce, dezinsekce, deratizace
(doc), (pdf)

Letáky EPI:

Štěnice domácí

Veš dětská (hlavová)

Odbor hygieny výživy:

Formulář pro nahlášení provozovny (doc), (pdf)
Přihláška k vykonání zkoušky ze znalostí hub (doc), (pdf)

Náležitosti podání žádosti o stanovisko KHS k nově zřizované potravinářské provozovně
Odbor hygieny dětí a mladistvých:

Nutriční doporučení MZ ČR ke spotřebnímu koši

Formulář pro nahlášení provozovny (doc), (pdf)
Zotavovací akce pro děti – formulář ke stažení (doc), (pdf)
Škola v přírodě – formulář ke stažení (doc), (pdf)
Osnova provozního řádu domova mládeže (doc), (pdf)

Odbor hygieny obecné a komunální

Osnovy provozních řádů: