Ke stažení

Formuláře, přihlášky, žádosti KHS Libereckého kraje – ke stažení

 

Podání žádosti na Krajskou hygienickou stanici pouze:

datovou schránkou (nfeai4j)

e-mailem-opatřeným el.podpisem: posta@khslbc.cz

osobně, poštou (podací adresa podatelny)

(podani.docx, podani.pdf)

 

Odbor hygieny práce:

Přihláška na Zkoušky odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky dle §3 vyhl. č. 428/2004 Sb. (docx), (pdf)

Vzor oznámení o zařazení prací do kategorie 2 (docx)
Vzor žádosti na zařazení prací do kategorie 3 a 4 (docx)
Vzor oznámení o zařazení lékařů a zdravotních sester v soukromých ordinacích do kategorie 2(docx)
Vzor oznámení o zařazení pracovníků ve zdravotnických zařízeních do kategorie 2 (docx)
Vzor oznámení o zařazení prací ve stomatologických ordinací do kategorie 2 (docx)

Odbor protiepidemický:

Přihláška na zkoušku odborné způsobilosti v oboru dezinfekce, dezinsekce, deratizace
(doc), (pdf)

Letáky EPI:

Štěnice domácí

Veš dětská (hlavová)

Odbor hygieny výživy:

Formulář pro nahlášení provozovny (doc), (pdf)
Přihláška k vykonání zkoušky ze znalostí hub (pdf)

Náležitosti podání žádosti o stanovisko KHS k nově zřizované potravinářské provozovně
Odbor hygieny dětí a mladistvých:

Nutriční doporučení MZ ČR ke spotřebnímu koši

Formulář pro nahlášení provozovny (doc), (pdf)
Zotavovací akce pro děti – formulář ke stažení (doc), (pdf)
Škola v přírodě – formulář ke stažení (doc), (pdf)
Osnova provozního řádu domova mládeže (doc), (pdf)

Odbor hygieny obecné a komunální

Osnovy provozních řádů: