KHS Libereckého kraje má novou ředitelku

V pondělí 3. ledna 2022 byla do funkce ředitelky KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci uvedena Jana Loosová.

Ing. Jana Loosová, Ph.D. pracuje na KHS LK od roku 2000, z čehož 10 let vedla odbor hygieny obecné a komunální. Její další odbornou specializací je hodnocení zdravotních rizik, posuzování vlivu rizik na zdraví metodou HIA – Health Impact Assesment, problematika zdravotnických odpadů. Vystudovala Fakultu životního prostředí na Univerzitě J. E. Purkyně a doktorát získala na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v oboru Vojenská hygiena. Dále se aktivně zajímá  o aplikace geografických informačních systémů a digitalizaci dat získávaných    v rámci činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. V současnosti zastává mimo jiné i pozici předsedkyně Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro hygienu obecnou a komunální a je gestorem cílů zabývající se environmentálním zdravím v rámci Zdravotní politiky Libereckého kraje. Přednáší na na Technické univerzitě v Liberci a věnuje se vědecké práci, mimo jiné právě v oblasti řešení epidemických a mimořádných událostí, spojených i s pandemií onemocnění Covid-19.

Nejbližším úkolem, který nás čeká, je zvládnutí očekávané vlny varianty Omikron, která bude představovat další organizační, personální i odbornou zátěž a já věřím, že se nám podaří se ctí obstát, navzdory předpokládanému počtu případů. V dlouhodobější perspektivě se budeme muset vypořádat s důsledky nadměrného tlaku na hygienickou službu, který přinesla již téměř dva roky trvající pandemie onemocnění Covid-19. Ta je řešena prioritně, ovšem vedle spektra dalších činností, které krajská hygienická stanice k ochraně veřejného zdraví běžně vykonává,“ říká Loosová.

Jana Loosová naváže na působení Vladimíra Valenty, který byl ve vedení stanice bezmála 30 let a na konci listopadu odešel do důchodu.

Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.