KHS LK a město Turnov upozorňují na výskyt akutní žloutenky typu A

Nepříznivá situace ve městě Turnově

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.