Kodex Alimentarius

Kodex alimentarius

Odlišné pojetí předpisů potravinového práva Evropského společenství od způsobu, jakým byly požadavky definované dříve v národních předpisech přináší někdy problémy při výkladu konkrétního obsahu jednotlivých ustanovení Nařízení 852/2004 o hygieně potravin při aplikaci v provozovnách společného stravování.
Jako pomůcka může i provozovatelům posloužit tzv. Kodex alimentarius, materiál, který poskytuje výklad a upřesnění obsahu obecných zásad, uvedených v jednotlivých ustanoveních.

(Odkaz na Kodex ve formátu PDF – k vytisknutí)