Konference HealthGIS – Liberec 7. a 8. 4. 2022

Koncem minulého týdne proběhl pod hlavičkou Technické univerzity v Liberci a KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci druhý ročník mezinárodní mezioborové konference, jejímž tématem byla komunikace a digitální prostředky v ochraně zdraví v době covidu a po něm. Své odborné pohledy a zkušenosti představily dvě desítky expertů z oborů epidemiologie, veřejného zdraví, geografie, geoinformatiky a komunikace z Česka, Dánska, Německa a Nizozemí.

„Cílem našich konferencí na téma Public Health je vytvářet prostor pro sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností. Ty nám napovídají, že mimořádné události typu pandemie jsou zvládnutelné jedině za přispění mnoha odborníků zdánlivě nesouvisejících oborů. Multioborová komunikace podpořená digitalizací a efektivní komunikaci zapojující mapy, práci geografů, jsou mixem nástrojů pro řešení i budoucích zdravotních krizí. Krajské hygienické stanice ve své odborné práci přitom nesmí zůstávat osamoceny. Jednou z možností je hledat podporu i ve spolupráci s univerzitami. Dobrým příkladem je naše liberecká spolupráce podtržená již několika společnými výzkumy,“ vysvětluje Jiří Šmída, z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, TUL.

V rámci konference jsme se shodli na zásadních bodech, které musíme plnit pro získání a udržení důvěry. Jsou jimi aplikace postupů založených na důkazech, využívání digitalizace, která nám může pomoci získat čas v době řešení epidemie a stálá podpora vzdělávání, která hraje velkou roli na poli výměny zkušeností a sledování nových možností zefektivnění,“ shrnuje Jana Loosová, ředitelka KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

Celé znění zprávy zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.