Konference Problematika výskytu legionel v teplé vodě Liberec 2019

V úterý 19. listopadu se na Krajském úřadu Libereckého kraje konala odborná konference na téma Problematika legionel v teplé vodě. Pořadateli akce byly Technická univerzita v Liberci a KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Záštitu nad ní převzali Mgr. Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR, doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor TUL, a MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort zdravotnictví.

„Požadavky na teplou vodu dodávanou jako součást podnikatelské činnosti osoby nebo jiné činnosti právnické osoby upravuje legislativa, která stanovuje hygienické limity jednotlivých ukazatelů. Výrobci teplé vody není uložena četnost kontrol její jakosti, přesto však za ni zodpovídá. Kontrola kvality teplé vody je tak prováděna namátkově ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví – krajských hygienických stanic, což často bývá první moment, kdy se provozovatel o problému dozví,“ vysvětlil MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel KHS LK.

Celá zpráva zde.

 

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.