Kontakty KHS Libereckého kraje

Podatelna
tel: 485 253 111, mail: posta@khslbc.cz
Sekretariát: Jitka Čermáková
tel: 485 253 132, mail: sekretariat@khslbc.cz
Tisková mluvčí: Zuzana Balašová
tel: 485 253 160, mail: zuzana.balasova@khslbc.cz

Vedení hygienické stanice

Ředitel KHS : MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
tel: 485 253 132, mail: vladimir.valenta@khslbc.cz

Ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví: MUDr. Jana Pilnáčková
tel: 485 253 156, mail: jana.pilnackova@khslbc.cz

Ředitelka odboru správního: JUDr. Eva Nekvindová
tel: 485 253 149, mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

Ředitel odboru ekonomicko-provozního: Ing. Adam Savický
tel: 485 253 130, mail: adam.savicky@khslbc.cz

Odbor správní

Ředitelka odboru: JUDr. Eva Nekvindová
tel: 485 253 149, mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení právního a kontrolního: Mgr. Štěpánka Tomešová
tel: 485 253 132, mail: stepanka.tomesova@khslbc.cz
Vedoucí oddělení personálního a dokumentačního: Hana Šrýtrová, DiS.
tel: 485 253 135, mail: hana.srytrova@khslbc.cz

 Odbor ekonomicko-provozní

Ředitel odboru: Ing. Adam Savický
tel: 485 253 130, mail: adam.savicky@khslbc.cz

Vedoucí oddělení provozně-organizačního: Jiří Hrábek
tel: 485 253 134, mail: jiri.hrabek@khslbc.cz
Vedoucí oddělení ekonomického: Bc. Michaela Sedliská
tel: 485 253 102, mail: michaela.sedliska@khslbc.cz
Správce budovy: Jiří Halmich
tel: 485 253 128, mail: jiri.halmich@khslbc.cz

Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Ředitelka sekce: MUDr. Jana Pilnáčková
tel: 485 253 156, mail: jana.pilnackova@khslbc.cz

 Odbor protiepidemický – EPI

(Osoby, jímž je podáváno hlášení o život ohrožujícím nebo rychle se šířícím infekčním onemocnění či podezření na něj:)
Ředitelka odboru:  MUDr. Jana Prattingerová
tel: 485 253 127, mail: jana.prattingerova@khslbc.cz

Vedoucí protiepidemického oddělení v Liberci: Mgr. Šárka Poloprutská
tel: 485 253 153, mail:  sarka.poloprutska@khslbc.cz

Vedoucí protiepidemického oddělení v České Lípě: MUDr. Hana Knížová
tel: 487 820 002, mail: hana.knizova@khslbc.cz

Vedoucí protiepidemického oddělení v Jablonci nad Nisou: MUDr. Monika Hausenblasová
tel: 483 368 516, mail: monika.hausenblasova@khslbc.cz

Vedoucí protiepidemického oddělení v Semilech:
kontakt – tel: 485 253 127, mail: jana.prattingerova@khslbc.cz

Odbor hygieny obecné a komunální – HOK

Ředitelka odboru: Ing. Jana Loosová, Ph.D.
tel: 485 253 178, mail: jana.loosova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci: Ing. Jarmila Petříčková
tel: 485 253 138, mail: jarmila.petrickova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v České Lípě: Mgr.et Mgr. Pavla Procházková
tel: 487 820 013, mail: pavla.prochazkova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro Semily a Jablonec n.N. : Ing. Jitka Holatová
tel: 481 351 181, mail: jitka.holatova@khslbc.cz

 Odbor hygieny práce – HP

Ředitelka odboru: Ing. Kateřina Forysová
tel: 485 253 175, mail: katerina.forysova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce v Liberci: Mgr. Lenka Eitlerová
tel: 485 253 115, mail: lenka.eitlerova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce v České Lípě: Ing. Kateřina Hendrychová
tel: 487 820 014, mail: katerina.hendrychova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce pro Jablonec n.N. a Semily: RNDr. František Řehoř
tel: 483 368 529, mail: frantisek.rehor@khslbc.cz

 Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání – HV a PBU

Ředitelka odboru: MVDr. Klára Hrábková
tel: 485 253 184 mail: klara.hrabkova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení hygieny výživy pro Liberec a Českou Lípu: Mgr. Alena Patková
tel: 485 253 177 mail: alena.patkova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení hygieny výživy pro Semily a Jablonec n.N.: Ing. Lenka Bakešová
tel: 481 351 187, mail: lenka.bakesova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení předmětů běžného užívání: Ing. Alena Machková
tel: 485 253 166, mail: alena.machkova@khslbc.cz

 Odbor hygieny dětí a mladistvých – HDM

Ředitelka odboru:  Ing. Kateřina Hochmalová                                                                                            tel: 481 351 188, mail: katerina.hochmalova@khslbc.cz

Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých pro Liberec a Jablonec nad Nisou:
Mgr. Petra Hrubá
tel: 483 368 510, mail: petra.hruba@khslbc.cz

Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých pro Semily a Českou Lípu:

kontakt – tel: 481 351 188, mail: katerina.hochmalova@khslbc.cz

 Oblast zdravotní politiky a podpory zdraví

tel: 485 253 132