Kontrolní akce Alkohol, drogy a mládež 2023

Ve dnech 25.10.2023 – 29.10.2023 proběhla pravidelná celostátní kontrolně-preventivně akce pod názvem Alkohol, drogy a mládež („ADaM“), která se soustředila na kontrolu prodeje a podávání alkoholu dětem a mladistvým v nejrůznějších provozovnách. Hlavním garantem akce byla Policie ČR.

Za orgán ochrany veřejného zdraví, tj. za KHS, byly kontroly zaměřeny na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. KHS LK v průběhu 26. 10. – 28. 10. 2023 v nočních hodinách a v doprovodu Policie ČR zkontrolovala 20 provozoven typu bar, herna-bar, restaurace, diskotéka a shledala 7 pochybení.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.