Kontroly stánků poskytujících stravovací služby

S kontrolami mobilních a později pevných stánků poskytujících stravovací služby začali zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK již 1. dubna letošního roku a do konce září jich zkontrolovali celkem 180.  Za zjištěné nedostatky uložili zaměstnanci KHS LK 27 pokut v celkové výši 63 500,- Kč, 3 opatření v podobě zákazu používání pitné vody z barelových zásobníků a 6x nařídili sanitaci rozvodových potrubí a barelových zásobníků na pitnou vodu.

„Kvalitu pitné vody jsme kontrolovali v 10 pevných stáncích, kde nelze zajistit přímý přívod pitné vody z vodovodního řadu nebo z kontrolované studny a požadovaná pitná voda je tak zajištěna barelem spojeným s potrubím k rozvodu studené a bojlerem ohřívané teplé vody. Stánky se nacházely na cyklostezkách, v chráněných oblastech, u vodních ploch, na soukromých pozemcích a výjimečně ve městech, kde z technických důvodů není možné napojení na jiný zdroj pitné vody. Voda z barelů je používána pouze na mytí provozního nádobí a rukou zaměstnanců. K přípravě nápojů a pokrmů používají provozovatelé těchto zařízení originálně balenou pitnou vodu vzhledem k tomu, že nelze vždy zaručit udržení nezávadnosti pitné vody v barelových nádobách či nádržích a rozvodovém potrubí, které vyžadují náročnou důslednou a pečlivou údržbu. Výsledky rozborů nás nepřekvapily a potvrdily oprávněnost při povolování stravovacích provozoven pevného stánkového prodeje vždy upřednostnit napojení na veřejný vodovod či kontrolovanou studnu,“ vysvětluje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.