Kontroly stánků poskytujících stravovací služby

S letním počasím každoročně zaměřujeme pozornost mj. na ověřování úrovně poskytovaných stravovacích služeb ve stáncích s občerstvením či se zmrzlinami, které jsou provozovány sezonně právě za příznivého počasí na oblíbených turistických či koupacích místech, kde dochází k velké kumulaci osob. V období od června do začátku září zkontrolovali zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK celkem 82 stánků, z čehož bylo 68 stánků s občerstvením  a 14 pevných stánků zaměřených na prodej točené zmrzliny. 

Při nesprávné manipulaci či přípravě potravin vznikají tzv. alimentární onemocnění, která se přenášejí potravinami. Jejich zvýšený výskyt evidujeme právě v letních měsících, kdy se bakterie v důsledku tepla množí intenzivně a rychleji tak vznikne v potravině množství, které je schopné vyvolat onemocnění u člověka, nejčastěji salmonelózu či kampylobakteriózu.

„To je důvod, proč tyto kontroly každý rok provádíme. V provozovnách typu stánek bývá nejčastěji problém se zásobováním pitnou vodou a v množství pracovních ploch vzhledem k nabízenému sortimentu. Při nedostatečném vybavení stánku dochází ke křížení činností a tím k možnosti kontaminace potravin. Nezbytnou prevencí alimentárních onemocnění je důkladná tepelná úprava zejména u masných výrobků a dodržování výrobcem stanovených teplot skladování potravin,“ vysvětluje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.