Kontroly stánků s občerstvením na hudebním festivalu

Těsně před otevřením bran hudebního festivalu Benátská noc v Liberci provedli zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS LK kontrolu stravovacích provozů a jejich zázemí. Státní zdravotní dozor provedli v celkem v 18 stáncích – z toho ve 13 stáncích s přípravou pokrmů a v 5 stáncích s nápoji. Zjistili pouze drobné nedostatky, které byly po upozornění odstraněny. Jednalo se nevybalené jednorázové ručníky či nevyvěšený seznam alergenů, nicméně obojí bylo ihned k dispozici.

U všech stánků kontrolovali nejen technologii přípravy pokrmů nebo nápojů, ale především skladování polotovarů pro přípravu pokrmů, … celý text zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.