Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 2. čtvrtletí 2022

Ve druhém čtvrtletí letošního roku probíhal státní zdravotní dozor standardním způsobem. Ve sledovaném období provedli zaměstnanci KHS LK celkem 215 kontrol v provozovnách společného stravování. Z tohoto počtu v rámci stanovených krajských priorit zkontrolovali 16 individuálních zdrojů pitné vody, 29 sanitačních postupů výrobníku ledu a 4 provozovny stravovacích zařízení s výdejem jídel nad 500 porcí denně. Kontroly krajských priorit budou pokračovat v průběhu celého roku. Za zjištěné nedostatky uložili 45 pokut v celkové výši 215 500,- Kč.

Za účelem ověření zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů odebrali celkem 40 vzorků, které byly posuzované z hlediska mikrobiologických ukazatelů. Ve sledovaných ukazatelích nevyhovělo celkem 8 vzorků – 3 vzorky pitné vody, 1 vzorek zmrzliny, 2 vzorky pokrmů a 2 vzorky ledu.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.