Kontroly vyráběných točených zmrzlin v provozovnách stravovacích služeb

V období od 1. 6. 2023 do 14.9.2023 se zaměřili zaměstnanci odboru hygieny výživy mj. na prodej točených zmrzlin ve stáncích, které se nacházely u obchodních center, frekventovaných silnic, rekreačních oblastí a u vodních ploch. Provedli celkem 41 cílených kontrol, při nichž odebrali 28 vzorků točené zmrzliny vyrobené na smetanovém základě. Za zjištěné nedostatky uložili provozovatelům 14 pokut v celkové výši 34. 000,- Kč. Z celkového množství odebraných vzorků točené zmrzliny bylo 13 vzorků nevyhovujících. 

„I letošní odběry zmrzlin ukázaly, že pokud provozovatelé neprovádí pravidelné důsledné čištění zmrzlinového stroje dochází k pomnožení bakterií v něm, což nám prokazují nevyhovující odebrané vzorky, v nichž se vyskytují bakterie čeledí Enterobakteriaceae. Ty mohou u konzumentů způsobit gastrointestinální potíže v podobě nevolnosti, bolestí břicha či průjmu. Přítomnost koagulázapozitivních stafylokoků zase svědčí o nedostatečné osobní hygieně zaměstnanců. Ty byly přítomny ve 2 vzorcích a poukazují na přítomnost hnisavého onemocnění na kůži obsluhy, které je možnou příčinou tzv. sekundárního přenosu bakteriální kontaminace zmrzliny přes pracovníky v potravinářství,“ vysvětluje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání … celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.