Koronavirus

Důležité celostátní infolinky


Jaký je rozdíl mezi onemocnění chřipkou a COVID-19
(rozhovor s epidemiologem KHS LK)

Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID-19)

Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje 

COVID-19: Vývoj v čase, otázky a odpovědi


Pro provozovatele:

Informace pro provozovatele vodovodů a kanalizací

Informace pro poskytovatele ubytovacích zařízení

Doporučení MZ pro provádění odběrů vzorků pitné vody v době nouzového stavu


Praktické odkazy:

Informace o onemocnění včetně preventivních opatření – Státní zdravotní ústav

Zprávy o situaci v anglickém jazyce – situation reports – WHO