Koupaliště Sloup v Čechách

Koupaliště Sloup v Čechách

Přírodní koupaliště:

Obec Sloup v Čechách
Vybavenost:
restaurace, stánek, umývárny, sprchy s teplou vodou, WC venkovní i v budově
Provozovatel:                                                                    Koupaliště Sloup v Čechách, p.o., Komenského 236, Sloup v Čechách, IČO 70822115
e-mail: koupaliste.sloup@volny.cz
http://www.obecsloupvcechach.cz

Popis:

Přírodní koupaliště s písčitou a travnatou pláží. K dispozici je skluzavka, hřiště pro plážový volejbal.

   Kontrola kvality vody 2023
 Datum  Hodnocení  Poznámka
29.5.2023         teplota vody 19,0oC

Průběh předchozích sezón:

2022 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2021 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2020 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2019 po celou koupací sezónu byla voda vhodná ke koupání (stupeň 1), případně voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2)

 Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 – 2022):

voda_kv1

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání