Koupaliště Sloup v Čechách

Koupaliště Sloup v Čechách

Přírodní koupaliště:

Obec Sloup v Čechách
Vybavenost:
restaurace, stánek, umývárny, sprchy s teplou vodou, WC venkovní i v budově
Provozovatel:                                                                    Koupaliště Sloup v Čechách, p.o., Komenského 236, Sloup v Čechách, IČO 70822115
e-mail: koupaliste.sloup@volny.cz
http://www.obecsloupvcechach.cz

Popis:

Přírodní koupaliště s písčitou a travnatou pláží. K dispozici je skluzavka, hřiště pro plážový volejbal.

   Kontrola kvality vody 2022
 Datum  Hodnocení  Poznámka
30.5.2022           teplota vody 16,2oC
13.6.2022           teplota vody 21,4oC
27.6.2022           teplota vody 23,4oC
25.7.2022           teplota vody 23,4oC
22.8.2022           teplota vody 20,3oC

Průběh předchozích sezón:

2021 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2020 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání
2019 po celou koupací sezónu byla voda vhodná ke koupání (stupeň 1), případně voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (stupeň 2)
2018 po celou sezónu byla voda vhodná ke koupání

 Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2018 – 2021):

voda_kv1

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění:
Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.
Hodnocení kvality vody během sezóny – na stránkách www.koupacivody.cz

Legenda:

  voda vhodná ke koupání
  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
  zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
  voda nevhodná ke koupání
  voda nebezpečná ke koupání